top of page

บริษัทในเครือ

พงศ์พารา

Picture3.png
ppc_square.jpg

Automotive Rubber and Plastics Parts

Manufacturer

กลุ่มบริษัทพงศ์พารา ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 เรามีบริษัทในเครือที่ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากยางและพลาสติก สำหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสาร รถบรรทุก และรถสำหรับอุตสาหกรรมหนัก รวมถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่นๆอีกด้วย

สินค้าของเรา

Our Product
ยางขอบประตู ขอบกระจก 
Body Seals.png
ท่อในรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Long Length.png
ท่อซิลิโคน
Silicone Hose.png
ยางขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์
Molded.png
งานฉีดพลาสติก
Bumper.png
ฉนวนยาง
Ins.png
ISO%209001_1_edited.png

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือไม่

เรายินดีที่จะช่วยเหลือ หากท่านมีความต้องการที่จะผลิตสินค้ายางและพลาสติกในรูปแบบที่ต้องการ กรุณาติดต่อเรา

Contact
bottom of page